The Effect of STEM Training with Educational Robotics Applications Designed for Classroom Teachers on the STEM Awareness and Attitudes of Teachers

https://doi.org/10.21585/ijcses.v6i3.169

Authors

  • Fatma Keskink Kilic KırÅŸehir Ahi Evran University

Keywords:

STEM, educational robotics, STEM awareness, STEM attitude

Abstract

In today's conditions, the needs of the labor market are changing in parallel with technological developments and the need for individuals trained in STEM is increasing. For this reason, it is a priority to increase the skills and awareness of teachers who will guide individuals trained in the field of STEM. In this study, a STEM training with educational robotics applications was designed for classroom teachers. After the training, it was observed that teachers' STEM awareness and attitudes towards STEM education increased.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Baykara, H. (2019). Öğretmen Adaylarının Bilimsel Araştırmaya ve Dünyayı Algılamaya Yönelik Görüşleri: Türkiye Tayvan Örneği. Pamukkale University. [Unpublished doctoral thesis]

Berlin, D. F., ve White, A. L. (2010). Preservice mathematics and science teachers in an integrated teachers’ preparation program for grades 7-12: A 3-year study of attitudes and perceptions related to integration. International Journal of Science and Mathematics Education, 8:97, 115.

Corlu, M. S., Capraro, R. M. & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM Education: Implications for Educating Our Teachers For the Age of Innovation. Education and Science, Vol. 39, No 171.

Çevik, M. (2017). Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ) geliştirme çalışması. Journal of Human Sciences, 14(3), 2436-2452. doi:10.14687/jhs.v14i3.4673

Çolakoğlu, M. H., Günay Gökben, A. (2017). Türkiye’de Eğitim Fakültelerinde FeTeMM (STEM) Çalışmaları. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İAD), Yıl 2017, 3, 46-69.

Fensham, P. J. (2008). Science Education Policy-making: Eleven emerging issues (UNESCO). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000156700

Freeman, B., Marginson, S. & Tytler, R. (2019). An international view of STEM education. 10.1163/9789004405400_019.

Kızılay, E. (2018). Türkiye’de Öğretmen Eğitimi Konusundaki STEM Çalışmaları. Tarih Okulu Dergisi (TOD), Yıl 11, Sayı XXXIV, ss. 1221-1246.

Marginson, S., Tytler, R., Freeman, B., & Roberts, K. (2013). STEM: Country comparisons: International comparisons of science, technology, engineering and mathematics (STEM) education. Final report. Melbourne: Australian Council of Learned Academies.

MEB, (2018a). Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/

MEB, (2018b). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). MEB: ANKARA.

Miaoulis, I. (2009). Engineering The K-12 Curriculum for Technological Innovation. IEEE-USA Today’s Engineer Online. http://www.todaysengineer.org/2009/Jun/K-12-curriculum.asp

Roberts, A. (2012). A Justification for STEM Education. Technology And Engıneerıng Teacher, May/June 2012.

Saraç, Y. (2019). YÖK Geleceğin Meslekleri ile İlgili Yol Haritası Belirleme Toplantısı Basın Açıklaması. ttps://basin.yok.gov.tr/InternetHaberleriBelgeleri/%C4%B0nternet%20Haber%20Belgeleri/2019/357_gelecegin_meslekleri.pdf

Scientix Projesi (2017). http://scientix.meb.gov.tr/

Tezel, Ö. ve Yaman, H. (2017). Fetemm Eğitimine Yönelik Türkiye’de Yapılan Çalışmalardan Bir Derleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 2146-9199.

Timur, B., İnançlı, E. (2018). Fen Bilimleri Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Stem Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. International Journal of Science and Education, 1(1), 48-66.

TÜSİAD, (2014). TÜSİAD STEM Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması. https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/8054-stem-alaninda-egitim-almis-isgucune-yonelik-talep-ve-beklentiler-arastirmasi

TÜSİAD, (2017). 2023’e Doğru Türkiye’de STEM Gereksinimi. https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9735-2023-e-dog-ru-tu-rkiye-de-stem-gereksinimi

Üçgül, M. (2017). Eğitsel Robotlar ve Bilgi İşlemsel Düşünme (Ed. Yasemin Gülbahar). Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya. Ankara: Pegem Akademi.

White, D. W. (2014). What is STEM Education and Why is it Important? Florida Association of Teacher Educators Journal, 1(14), 1-8. http://www.fate1.org/journals/2014/white.pdf

YEĞİTEK, (2016). STEM Eğitimi Raporu. http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf

Yıldırım, B. & Selvi, M. (2015). Adaptation of STEM Attitude Scale to Turkish. Turkish Studies, 10(3), 1107-1120.

Zigler, E. F., Bishop-Josef, S. J. (2006). The Cognitive Child vs. the Whole Child: Lessons Form 40 years of Head Start. In D. G. Singer, R. M. Golinkoff, & K. Hirsh-Pasek (Eds.), Play learning: How play motivates and enhances children’s cognitive and social-emotional growth (pp. 15–35). New York, NY: Oxford University Press.

Published

2024-05-27 — Updated on 2024-05-27

How to Cite

Keskink Kilic, F. (2024). The Effect of STEM Training with Educational Robotics Applications Designed for Classroom Teachers on the STEM Awareness and Attitudes of Teachers. International Journal of Computer Science Education in Schools, 6(3), 3–23. https://doi.org/10.21585/ijcses.v6i3.169